• Kategorie
  • SZUKAJ
  • Chłodziwa wodorozcieńczalne

Płyny obróbkowe dla przemysłu maszynowego dzielimy na 3 grupy: olej obróbkowe, emulsje i roztwory. Dobieramy indywidualnie do metody obróbki i materiału. Właściwie stosowane płyny wydłużają żywotność narzędzi, zwiększają równość powierzchni, dokładność obróbki, umożliwiają kontrolę powstawania wiórów.

W związku z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług uprzejmie informujemy, że od dnia 1 listopada 2019 r. preparaty smarowe z pozycji CN 3403 mają zostać objęte stawką akcyzy w wysokości 1180 zł za 1000 litrów, czyli taką samą jaką dzisiaj opodatkowane są mineralne oleje smarowe (CN 2710) oraz dodatkowymi wymogami formalnymi.