• Kategorie
  • SZUKAJ
  • NARZĘDZIA DO TOCZENIA

Toczenie - Precyzyjna obróbka metali, w trakcie której dochodzi do połączenia działania ruchu obrotowego i liniowego. Przedmiot obrabiany zostaje poddany ruchowi obrotowemu, a ruch liniowy dotyczy narzędzia obrabiającego, czyli noża tokarskiego. W ten sposób możliwe jest toczenie metalu:

  • wzdłużne – kierunek noża jest wytyczony równolegle do osi przedmiotu,
  • poprzeczne – kierunek noża jest wytyczony prostopadle do osi przedmiotu,
  • zewnętrzne – tzw. obtaczanie,
  • wewnętrzne – tzw. wytaczanie,
  • kopiowe – oparte na dowolnym wzorze posuwowym noża,
  • obwiedniowe.