• Kategorie
  • SZUKAJ
  • Średnicówki dwupunktowe zegarowe

Średnicówka zegarowa 2 punktowa to narzędzie pomiarowe przeznaczone do dokładnego pomiaru otworów.  Narzędzia te pozwalają w standardzie na pomiar średnic w zakresach średnic od 18-400 mm. Standardowo średnicówki pozwalają na pomiar z dokładnością do 0,01 mm ale już nie jest rzadkością pomiar z dokładnością co do 0,001 mm.

Są to narzędzia bardzo powszechnego użytku ponieważ pozwalają na mierzenie otworów bardzo głębokich gdzie pomiar mikrometrem wewnętrznym byłby nie możliwy .  Dodatkową zaletą tych narzędzi jest szybkość dokonywanego pomiaru, jego powtarzalność oraz możliwość sprawdzenia czy otwór jest idealnie okrągły i nie posiada żadnych deformacji.